Slovník zkratek

Certifikační autorita (CA)

je nezávislý subjekt, který vydává certifikáty a poskytuje služby související s jejich používáním. Pokud komunikující strany mají důvěru v CA, mohou se spolehnout, že osoba na druhé straně je opravdu tou, za kterou se vydává. Podobně to platí i u serverů či aplikací.

Certifikát

je digitální potvrzení svazující reálný subjekt s jeho veřejným klíčem. Základními údaji uvedenými v certifikátu jsou tedy veřejný klíč a identifikace subjektu. Kromě toho certifikát obsahuje rovněž jedinečné sériové číslo certifikátu, dobu platnosti certifikátu, identifikaci vydavatele certifikátu a další údaje. Certifikát je digitálně podepsán certifikační autoritou.

CRL (Certification Revocation List)

seznam zneplatněných certifikátů. Seznam je pravidelně aktualizován a je on-line dostupný. Jsou v něm uvedeny certifikáty, které byly zneplatněny na žádost jejich držitele či jiného subjektu. Žádosti o zneplatnění se podávají např. z důvodu, kdy došlo k prozrazení soukromého klíče.

Systémy s asymetrickými klíči

kryptografické techniky pro šifrování dat a digitální podpisy, které používají dvojice klíčů. Jeden z klíčů slouží k šifrování dat či k ověření pravosti digitálního podpisu a druhý k dešifrování dat či k vytvoření digitálního podpisu. Pouze jeden z klíčů (soukromý klíč) se uchovává v tajnosti, zatímco druhý klíč (veřejný klíč) se zveřejňuje pomocí papírových a elektronických médií (např. prostřednictvím certifikátů). 

Digitální podpis/Elektronický podpis

krátká digitální datová položka pevné délky, vytvořená pomocí kryptografické transformace z digitální zprávy nebo datového souboru a ze soukromého klíče podepisujícího subjektu.