Popis komerčních služeb

Moderní elektronická komunikace klade další nároky na úroveň zabezpečení informací. Těmi mohou být např. požadavky na šifrování či identifikaci účastníků komunikace. Služby spojené s vydáváním komerčních certifikátů pro tyto oblasti poskytuje Komerční certifikační autorita eIdentity a.s. (CCA).

Komerční certifikační služby jsou zabezpečeny a poskytovány stejně kvalitně jako služby kvalifikované. Komerční certifikáty je však možné využít i pro ostatní případy využití certifikátů a mohou být vydány na míru jejich nasazení. To znamená, že například osoba musí mít pod svojí výhradní kontrolou data pro vytváření komerčních elektronických podpisů (při podepisování projevuje svoji vůli) a naopak např. data pro odšifrování může mít v držení (a řádně zabezpečená) navíc také organizace, jejíž data (tedy vlastně její majetek) jsou šifrována. To je velmi důležité, protože se pak může k datům dostat i v případě nespolupráce osoby, která data zašifrovala.

CCA poskytuje i služby vydání komerčních serverových certifikátů, které je možné využít pro realizaci zabezpečené komunikace protokolem SSL/TLS. Jedná se zejména o webové servery, servery elektronické pošty, VPN kanály, WiFi sítě a další zabezpečené komunikační protokoly.

Společnost eIdentity a.s. poskytuje také hosting či outsourcing komerčním certifikačním autoritám třetích stran.

Součástí nabídky komerčních služeb jsou i programátorské práce související s implementací systémů správy identit pro zákazníky využívající protokolů SAML, OpenID. V této oblasti tak dochází k zhodnocení rozsáhlých zkušeností z vývoje technologií provozované certifikační autority včetně vysokých nároků na zajištění bezpečnosti vývoje i provozu informačních systémů.